• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Smer Gastonomija

Predstavitev programa GTT smer Gastronomija

Gastronomsko-turistični tehnik je program, ki ga turistično razvita Dravinjska dolina in Pohorje še kako potrebujeta. Izobraževanje predstavlja zaokroženo celoto strokovnih, podjetniških, jezikovnih in splošnih znanj. Dijaki se učijo treh tujih jezikov. Dijaki, ki izberejo smer gastronomija, nadgradijo svoja strokovna znanja z znanji iz animacije, dopolnilne dejavnosti v hotelu, recepcijskega poslovanja, poslovnega komuniciranja in se usposobijo za:
• pripravo in vodenje priprave hrane v kuhinjah;
• pripravo hrane in mešanje pijač pred gostom;
• strežbo in vodenje strežbe, dekoracijo;
• vodenje gostinske enote/obrata, hotelska dela;
• organizacijo oskrbe z živili, sestavljanje jedilnikov;
• pripravo obračunov in uvajanje novosti v delo.

Po opravljeni poklicni maturi se dijaki lahko zaposlijo ali odločijo za študij.

Oznaka PROGRAMSKE ENOTE Obvezno/izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik  

magerlNa Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče sem se vpisala, ker je zame najbližja srednja šola. Od skoraj vseh, ki sem jih vprašala za mnenje o njej, so izrazili pohvale. Ponaša se s številnimi dosežki na različnih področjih.

Špela Magerl, 1. Gta

A - Splošnoizobraževalni predmeti
  Slovenščina, Matematika, Tuji jezik I, Umetnost, Družboslovje, Naravoslovje, Športna vzgoja
B – Strokovni moduli (ur na teden)
M1 Osnove gostinstva in turizma Obvezno 2 2    
M2 Podjetništvo in zakonodaja Obvezno   1,5 3  
M3 Poslovno komuniciranje in IKT Obvezno 2 2    
M4 Naravna in kulturna dediščina Obvezno     2 2
M5 Priprava rednih obrokov Izbirno 3 3    
M6 Priprava izrednih obrokov Izbirno     3 3
M7 Strežba rednih obrokov Izbirno 2 2      

GrajV zreško šolo za gastronomijo in turizem sem prišel, ker sem se hotel naučiti kuhati in zaradi prijateljev, ki so mi pravili, da je šola super.

Andreas Graj, 1. Gta

M8 Strežba izrednih obrokov Izbirno     1,5 1,5
M13 Priprava dietnih jedi Izbirno       1,5
M19 Dopolnilne dejavnosti v hotelu Izbirno     1,5  
C - Praktično izobraževanje pri delodajalcu (ur na leto)
  Praktično usposabljanje z delom     114 114 38
E - Odprti del kurikuluma (ur na teden)
  Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu, Animacija in turistično informiranje, Organizacija turističnih storitev in agencijsko poslovanje, Kreativnost, Dekoracija, Jezik stroke - RUS, Računstvo v stroki, Strokovno izrazoslovje v tujem jeziku - PD, Strokovna terminologija v tujem jeziku - ANJ, Strokovna terminologija v tujem jeziku - NEJ, Poslovanje v gostinstvu in turizmu, Projektno delo v gastronomiji in turizmu, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki jo sestavljajo:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravlja tudi izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za matematiko potekajo priprave od 2. letnika.


© 2021 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art