• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Smer Turizem

Predstavitev programa GTT smer TURIZEM

Gastronomsko-turistični tehnik je program, ki ga turistično razvita Dravinjska dolina in Pohorje še kako
potrebujeta. Izobraževanje predstavlja zaokroženo celoto strokovnih, podjetniških, jezikovnih in splošnih znanj. Dijaki se
učijo treh tujih jezikov. Dijaki, ki izberejo smer turizem, se usposobijo za:

• posredovanje turističnih informacij;
• pripravo turističnih aranžmajev;
• animacijo gostov;
• delo v recepciji;
• delo turističnega spremljevalca.
Po opravljeni poklicni maturi se dijaki lahko zaposlijo ali odločijo za študij.

Oznaka PROGRAMSKE ENOTE Obvezno/izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik  

magerlNa Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče sem se vpisala, ker je zame najbližja srednja šola. Od skoraj vseh, ki sem jih vprašala za mnenje o njej, so izrazili pohvale. Ponaša se s številnimi dosežki na različnih področjih.

Špela Magerl, 1. Gta

A - Splošnoizobraževalni predmeti
  Slovenščina, Matematika, Tuji jezik I, Umetnost, Družboslovje, Naravoslovje, Športna vzgoja
B – Strokovni moduli (ur na teden)
M1 Osnove gostinstva in turizma Obvezno 2 2    
M2 Podjetništvo in zakonodaja Obvezno   1,5 3  
M3 Poslovno komuniciranje in IKT Obvezno 2 2    
M4 Naravna in kulturna dediščina Obvezno     2 2
M9 Turistično spremljanje in vodenje Izbirno 3 3 1    

GrajV zreško šolo z a gastronomijo in turizem sem prišel, ker sem se hotel naučiti kuhati in zaradi prijateljev, ki so mi pravili, da je šola super.

Andreas Graj, 1. Gta

M10 Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov Izbirno     2 2
M11 Obdelava turističnih informacij Izbirno 3 3 1,5  
M12 Hotelska in receptorska dela Izbirno     1 3
M19 Dopolnilne dejavnosti v hotelu Izbirno     1,5  
C - Praktično izobraževanje pri delodajalcu (ur na leto)
  Praktično usposabljanje z delom     114 114 38
E - Odprti del kurikuluma (ur na teden)
 

Prodaja turističnih proizvodov in agencijsko poslovanje, Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu, Animacija in turistično informiranje, Dopolnilne dejavnosti v hotelu in recepcijsko poslovanje, Kreativnost, Dekoracija, Računstvo v stroki, Jezik stroke - RUS, Strokovno izrazoslovje v tujem jeziku - PD, Strokovna terminologija v nemškem jeziku NEJ, Strokovna terminologija v angleškem jeziku - ANJ, Poslovanje v gostinstvu in turizmu, Projektno delo v gastronomiji in turizmu, Priprava hrane in mešanje pijač pred gostom

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki jo sestavljajo:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravlja tudi izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za matematiko potekajo priprave od 2. letnika.


© 2021 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art