• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19/2

Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev.

Prijavni obrazec za oddajo vloge na Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 je potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa "Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija", v katerega se je potrebno predhodno registrirati.

Rok za oddajo je od 12. 4. - 23. 4. 2021 do 18:00.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo:

  • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
  • Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
  • Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
  • Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
  • Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
  • Stroški najemnin najemodajalcev,
  • Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme, za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu upoštevani statistični podatki.

Višina sofinanciranja za SKLOP A:

Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES:

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.

Za  SKLOP B

Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v podatkovni bazi AJPES:

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999,00 EUR.

Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B  najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.

Več na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/366


© 2021 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art