• 03 757 18 00
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski koledar

 XL

Interdisciplinarni tematski sklop:

V tekočem šolskem letu se bodo, za dijake 2. in 3. letnikov, izvajali naslednji interdisciplinarni tematski sklopi:

ITS 1: GSK razlagalnica Vključeni predmeti: matematika, informatika, angleščina in fizika (namenjen dijakom 2. letnikov)

ITS 2: Učenje za življenje Vključeni predmeti: angleščina, informatika, kemija in matematika namenjen dijakom 2. letnikov)

ITS 3: Po poti (besednega) umetnika Vključeni predmeti: slovenščina, angleščina, kemija in psihologija (namenjen dijakom 2 in 3 letnikov)

ITS 4: Makro in mikro okolje Vključeni predmeti: biologija, geografija, psihologija in kemija namenjen dijakom 3. letnikov)

ITS 5: Od moderne družbe k informacijski Vključeni predmeti: sociologija, informatika, fizika in matematika (namenjen dijakom 3. letnikov)


ITS 2018/2019

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) bomo v šolskem letu izvajali poskusno v okviru projektnih dni. Sodelujejo dijaki 2. in 3. letnikov, ki si svojo vsebino izberejo.

ITS v letošnjem šolskem letu bo imel naslednje teme(s klikom na temo lahko preberete podrobno vsebino):

- PODJETNOST,

- GLOBALIZACIJA,

- BARVE JEZIKA in

- ITS NARAVOSLOVJE.

ITS vsebine se bodo pričele izvajati v soboto 29. 9. 2018 za vse dijake ob 8.00 uri in bodo trajale do 12.30 ure.

Vsak od dijakov je izbral svojo temo, le-te se bodo izvajale:

- Podjetnost: učilnica Tuj jezik in po potrebi Multimedija,

- Globalizacija: učilnica Geografija,

- Barve jezika: učilnica Slovenščina in

- Naravoslovje: odpravili se boste v Maribor, kjer boste spoznali problemska stanja obstoječe sobe pobega.

Uspešno delo pri projektnih delavnicah.

Vodstvo šole

Šolska prehrana

Dnevni jedilnik je na povezavi.  - Klikni v dober tek!

Za prehrano naših diakov skrbi v kuhinji OŠ Pod Goro. Dijakom je vsak dan na voljo topla malica, ki jo zaužijejo v jedilnici OŠ Pod Goro.
Prijavo na šolsko prehrano za naslednjim šolskim letom starši ali skrbniki oddajajo pravilo šolanja v mesecu juniju. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezne obrok po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obroka.
Dijake, ki imajo posebnosti pri prehrani, sporočajo vodji prehrane Jelki Esih.
Dijaku pripada subvencija v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, od prvega šolskega dne dalje, ali od dne, ki ga določijo Center za socialno delo.
Cena malice znaša 2,73 EUR.  
V primeru, ko je dijak odsoten ali želi odjaviti malico za posamezen dan, mora odjavo urediti starš oz. dijak v spletni aplikaciji e- Asistent ali tudi na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , najkasneje do 8 ure zjutraj. Če starš ali dijak, naročen na malico, ni odjavil malice do 8 ure, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

Dijaki 1. in 2. letnikov malicajo v prvi polovici odmora, ostali so se jim pridružili v jedilnici šole po 15 minutah.

Med malico je v jedilnici prisoten dežurni učitelj.

Pravila šolske prehrane

 • Opravlja svoje delo od 7.00 do 13.35.
 • Dokumentacijo o dežuranju prejme v zbornici in jo ob zaključku odda vodji dežurnih učiteljev. Slednji dokumentacijo ob prevzemu podpiše.
 • Pomaga skrbeti za red in disciplino na šoli, da nihče ne moti pouka.
 • Pozdravi in sprejema obiskovalce, zapiše njihove podatke, jih usmerja, pospremi, kamor so namenjeni. Obiskovalci (razen staršev) dijake počakajo pred vhodom v šolo ali pri dežurnem dijaku.
 • Ob obisku staršev v nujnem primeru po odobritvi ravnatelja ali njegovega namestnika pokliče dijaka iz razreda.
 • Zapiše kršitve šolskega reda in o njih obvešča dežurne učitelje (učiteljski zbor/vodstvo šole).
 • Ugaša luči na hodniku, po potrebi zapira vhodna vrata in vrata učilnic.
 • Večkrat dnevno gre na obhod po šoli, predvsem po garderobi, drugače ne sme zapuščati svojega prostora brez dovoljenja dežurnih učiteljev.
 • Dežurni dijak mora prisostvovati ocenjevanju znanja. Morebitno zamenjavo uredi razrednik, po potrebi učitelj predmeta.
 • Zadnji dijak posameznega oddelka obvesti o nadaljevanju dežurstva razrednika naslednjega oddelka. Dežurati začnejo 3. letniki, sledijo 4., 2. in nato 1. letniki
 Izbirni program ŠVZ

IZBIRNI PROGRAM ŠPORTNE VZGOJE

KATALOG IZBIRNEGA PROGRAMA

Pouk športne vzgoje na gimnaziji bo še bolj pester.
Športnemu vikendu v 1. letniku smo dodali še športni vikend v 2. letniku.
Dijaki 1. letnika bodo izvedli tretjo uro ŠVZ domu CŠOD Soča v Tolminu (kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, orientacija, rafting, namizni tenis, igre z žogo), dijaki 2. letnika pa v domu CŠOD Kranjska Gora v Kranjski Gori (smučanje).
Dijaki 3. in 4. letnika si bodo lahko vsebino pri določenem številu ur ŠVZ izbrali sami.
Vsebine, med katerimi bodo dijaki lahko izbirali, so razdeljene v dve skupini, izbrati pa bodo morali eno vsebino iz vsake skupine. V prvi skupini so vsebine, ki jim je namenjeno 18 ur pouka in bodo ocenjene. Vsebinam iz druge skupine je namenjeno 17 ur.

ZAKAJ IZBIRNI PROGRAM
Dijakom bo s tem ponujena možnost, da si izberejo vsebine, ki so jim najbolj všeč, v katerih so najboljši in kjer lahko pričakujejo najboljši uspeh. Zaradi lastnega izbora vsebin je pričakovati večjo zavzetost za delo, s tem pa večji učinek vadbe pri dijakih in posledično tudi uspešnost pri ŠVZ. Zaradi drugačnih oblik dela (tečajne oblike, strnjene ure) se bo izboljšala realizacija ur ŠVZ.

VSEBINE
1. SKUPINA (18 ur, ocena): • aerobika, ples • igre z loparji (tenis, namizni tenis, badminton) • nordijska hoja • plavanje • smučanje • plezanje
2. SKUPINA (17 ur): • rolanje, drsanje • kegljanje • odbojka na mivki • fitnes, bootcamp • golf • kolesarjenje, pohodništvo

PRAVILA IZBIRNEGA PROGRAMA
Vsebine, med katerimi lahko dijaki izbirate, so razdeljene v dve skupini. Vsebinam v prvi skupini je namenjeno 18 šolskih ur, od tega morate dijaki opraviti minimalno 14 ur, pridobiti pa morate tudi oceno. Vsebine iz druge skupine trajajo 17 šolskih ur, vaša obvezna prisotnost pa je minimalno 13 ur. Te vsebine se ne ocenjujejo.
V katalogu izbirnega programa so opisane vse vsebine. Opis zajema ime vsebine, termin, čas in kraj izvajanja, obveznosti dijaka, potrebno opremo, način prijave, razpoložljiva mesta, predvidene stroške in cilje.
Vse ure potekajo po pouku, organizirane bodo tako, da se vsebine ne bodo prekrivale. Obveznosti dijakov so primerna športna oprema (dijakom brez opreme se šteje odsotnost), zadostno število ur prisotnosti in pridobljena ocena pri vsebinah iz prve skupine (ocenjuje se zadnje tri ure). Dijak s prenizko udeležbo ne more pridobiti ocene. Manjkajoče ure bo dopolnil v dogovoru z mentorjem.
Dijaki, ki nastopate v šolskih ekipah oziroma pomagate pri izvedbi športnih aktivnosti na šoli (tekmovanja, nastopi, članki,…), boste lahko te opravljene ure izven pouka uveljavljali kot prisotnost v vsebini iz druge skupine. V primeru prevelikega števila prijav pri posamezni vsebini se upošteva vrstni red prijav. Po zapolnjenem številu bo dijak razporejen v vsebino, ki jo je navedel kot rezervni izbor. Kdor do predvidenega roka ne bo prijavljen, bo razporejen v vsebino, ki še ima prosta mesta.

PRIJAVA K VSEBINAM IZBIRNEGA PROGRAMA
Dijaki se morate prijaviti k dvema vsebinama iz nabora. Prijavite se k eni vsebini iz prve in eni vsebini iz druge skupine vsebin. Prijave potekajo po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. V prijavi je potrebno navesti ime, priimek, razred, izbor vsebine iz prve skupine, rezervni izbor iz prve skupine, izbor vsebine iz druge skupine in rezervni izbor iz druge skupine.

© 2023 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art