• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaključni izpiti - informacije

Šolska prehrana

Za prehrano naših diakov skrbijo v podjetju Unior. Dijakom je vsak dan na voljo topla malica.
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši ali skrbniki praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezne obroke po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obroka.
Za dijake, ki imajo posebnosti pri prehrani, te sporočijo starši v tajništvu šole.
Dijaku pripada subvencija v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, od prvega šolskega dne dalje, ali od dne, ki ga določi Center za socialno delo.
Cena malice znaša 2,73 EUR.

V primeru, ko je dijak odsoten ali želi odjaviti malico za posamezen dan, mora odjavo urediti starš oz. dijak v spletni aplikaciji e- Asistent ali tudi na elektronskem naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ,  najkasneje do 8 ure zjutraj. Če starš ali dijak, ni odjavil malice do 8 ure za tekoči dan in dijak malice ni prevzel, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

Med malico je v jedilnici prisoten dežurni učitelj.

 

Pravila šolske prehrane

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Dravinjska cesta 1
3214 Zreče


TELEFON: 03 757 18 50
TELEFAKS: 03 576 26 11
E-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


URADNE URE:
Uradne ure za dijake in zaposlene potekajo na sedežu ŠC Slovenske Konjice-Zreče od 7.00 do 13.00.
Na SPSŠ Zreče je tajništvo odprto ob sredah, načeloma od 7.00 do10.00, sicer pa smo dosegljivi na telefonski številki: 03 757 18 00.

 

Nahajamo se: KLIK

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA ZREČE
Izvajamo srednješolske programe izobraževanja mladine na področju:


• STROJNIŠTVA
– strojni tehnik
– oblikovalec kovin orodjar
– inštalater strojnih inštalacij


• GASTRONOMIJE IN TURIZMA
 gastronomsko-turistični tehnik

Šolo gradimo na sodelovanju, povezovanju, solidarnosti, izražanju individualnosti ter sprejemanju drugačnosti. Našim dijakom omogočamo, da znanje, delo in veščine prepoznajo kot vrednoto.
Dijaki in zaposleni v sodelovanju z gospodarskim in lokalnim okoljem razvijamo odgovoren odnos do sebe, soljudi in okolja. Želimo biti ustvarjalni in odprti v svet.

Vizija
Naša vizija je biti ustvarjalen in inovativen izobraževalni center na različnih stopnjah in smereh izobraževanja, svetovanja in usposabljanja – v domačem in mednarodnem okolju.
Stremimo k uporabnemu znanju, ustvarjalnosti in kritičnemu mišljenju, negovanju talentov in razvijanju odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Poslanstvo
Naše poslanstvo je izobraževati mladino in odrasle, spodbujati vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje, svetovati in sodelovati z gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi. Razvijati posameznika v odgovornega in aktivnega državljana.

Vrednote
•  znanje
•  spoštovanje
•  odgovornost
•  inovativnost
•  ustvarjalnost

© 2022 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art