• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Strojni tehnik

Predstavitev programa Strojni tehnik

Strojni tehnik je na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče izobraževalni program, ki pritegne marsikaterega mladostnika.
Izobraževanje je zanimivo predvsem zaradi širokega nabora splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in odprtega kurikula. Le-ta zajema področja podjetništva, strokovne terminologije v tujem jeziku, CNC računalniško podprte tehnologije in obdelave gradiv ter projektnega pristopa in timskega dela. Program odlikujeta še prijetno vzdušje na šoli, ki pomembno vpliva na celosten razvoj dijaka, in izjemna praktična usposobljenost v tesnem sodelovanju z lokalnimi podjetji. Delovna področja, ki jih pokriva strojni tehnik, so raznovrstna in široka. Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Upravlja in nastavlja računalniško vodene obdelovalne stroje in naprave, vključno z roboti. Izvaja tehniške in tehnološke meritve. Pri delu lahko vodi skupino v proizvodnji, vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih ali se odloči za samostojno podjetje.

Oznaka PROGRAMSKE ENOTE Obvezno/izbirno 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik  

JugZa SPSŠ Zreče sem se odločil, ker mi ponuja veliko prednosti. Poleg bližine šole bi izpostavil,da so učitelji prijazni in si učitelji vzamejo čas za nas, kar je velika prednost majhne šole. Kljub majhnosti nudi zelo kvalitetno izobraževanje in dovolj praktičnega pouka z zelo dobro opremo, orodjem in materiali. Naši izdelki imajo uporabno vrednost, zato njihova izdelava zahteva natančnostiin odgovornost.

Luka Jug, 3.sa

A - Splošnoizobraževalni predmeti
  Slovenščina, Matematika, Tuji jezik I, Umetnost, Družboslovje, Naravoslovje, Športna vzgoja
B – Strokovni moduli (ur na teden)
M1 Tehniško komuniciranje Obvezno 2 2    
M2 Načrtovanje konstrukcij Obvezno   2 2  
M3 Poslovanje in organizacija Obvezno     1 1
M4 Učinkovita raba energije Obvezno   2 2  
M5 Lastnosti materialov, prim. oblikovanje in preob. Obvezno 2      
M6 Delovanje krmilnih in električnih komponent Obvezno     4  
M7 Obdelava gradiv Obvezno 2 2    
M8 Spajanje gradiv in toplotna obdelava Obvezno   3    
M9 Prostorsko modeliranje in priprava dok. Izbirno   3 2    

PotnikZa to šolo sem se odločil, ker je blizu mojega doma in ker lahko del praktičnega pouka izvajamo v različnih podjetjih v našem okolišu.

Žiga Potnik, 3.sa

M10 Računalniško podprte tehnologije Izbirno   2 3  
M12 Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu Izbirno       5
M13 Avtomatizacija in robotika Izbirno       5
C - Praktično izobraževanje pri delodajalcu (ur na leto)
  Praktično usposabljanje z delom     114 114 76
E - Odprti del kurikuluma (ur na teden)
  Računstvo v stroki   1,5      
  Tehniška mehanika v strojništvu   1,5      
  Strokovna terminologija v tujem jeziku   1,5      
  Sodobne obdelave gradiv     1,5    
  Strokovna terminologija v tujem jeziku       1,5  
  Projektno delo v strojništvu - mehanika       3 1,5
  Programiranje CNC strojev       3  
 

Upravljanje CNC strojev

        3,5

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki jo sestavljajo:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravlja tudi izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za matematiko potekajo priprave od 2. letnika.


© 2021 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art