• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Novice in obvestila

Vseživljenjsko učenje krepi in bogati

Današnja družba se sooča z izzivi hitrega spreminjanja, globalizacije, digitalizacije, čemur človek, posameznik, težko sledi. Predvsem potrebe trga dela po določeni strokovni usposobljenosti nas ženejo k iskanju in pridobivanju vedno novih znanj in kompetenc.

Vseživljenjsko učenje je pomembno za vsakega posameznika, saj nam aktualno znanje omogoča kvalitetnejše življenje, večjo aktivnost, možnost izbire delovnega mesta, zvišuje posameznikovo samozavest, hkrati pa krepi in bogati posameznika in družbo kot celoto. 

V Strategiji vseživljenskosti učenja je vseživljenjsko učenje definirano kot dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno ali neformalno, naključno ali priložnostno. Poteka v različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s ciljem, da se zboljša posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem pridobivamo tudi značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti. Pomembno je zavedanje, da se učimo povsod, ne le v šoli, ter da cilj našega učenja ni le pridobitev izobrazbe in kvalifikacije za delo in poklic, temveč tudi pridobitev širokega znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi lahko uspešno in kakovostno živeli in delali, kot posamezniki in v skupnosti.

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (2018) je s 1. 1. 2021 v Sloveniji zaživela javna služba tudi na področju izobraževanja odraslih, ki se nanaša na svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih in program osnovne šole za odrasle. Brezplačna svetovalna dejavnost je namenjena vsem odraslim pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja, pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter pri samostojnem učenju. Javna mreža omogoča večjo dostopnost, saj je zagotovljena lokalna oz. regijska pokritost. Posebna skrb je usmerjena v ranljive odrasle, ki jim je dostop do izobraževanja zaradi različnih ovir še dodatno otežkočen.

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, SIC – Izobraževanje odraslih (kot pravni naslednik Delavske univerze oz. Svetovalno izobraževalnega centra) uspešno uresničuje strategijo vseživljenjskega učenja že več kot 60 let.

Organizatorka izobraževanja odraslih
H.Škafar


© 2022 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art