• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Novice in obvestila

Poziv k vpisu v program OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE (spomladanski semester 2022/2023):

Ime in sedež izvajalca

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE- ZREČE, SIC - Izobraževanje odraslih in svetovanje Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Ime izobraževalnega programa

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Število vpisnih mest

15

Navodila in roki za prijavo

Ob prijavi je potrebno priložiti fotokopije spričeval zadnjega uspešno opravljenega razreda in potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti. Kandidat ob prijavi na vpogled prinese osebni dokument in originale zahtevanih dokumentov.

Prijave sprejemamo do 1.3. 2023

Ime kontaktne osebe

Ana Patricija Košir, tel: 03 757 18 20, 041 661 154, Helena Škafar, tel: 03 757 18 17, 064 244 180Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Postopek in rok za izvedbo vpisa

Vpis v program poteka osebno, v pisarni Izobraževanja odraslih v pritličju. Z osebami, mlajšimi od 18 let, so pri vpisu v program prisotni starši oz. skrbniki. Izvajalec z udeležencem ob vpisu pripravi in podpiše osebni izobraževalni načrt, ki je sestavni del pogodbe o izobraževanju.

Vpis v spomladanski semester bo potekal od 1.2. 2023 do 1.3. 2023 od ponedeljka do četrtka, med 8.00 in 16.00 v prostorih SIC - Izobraževanje odraslih in svetovanje.

Predvideni rok za začetek izobraževanja

6.3. 2023

   
Osnovna šola za odrasle - novo v Slovenskih Konjicah

Uspešno končana osnovna šola je prva stopnica v posameznikovem življenju za nadaljnjo izobraževanje in poklicno kariero. Je priložnost za osebno rast, za spremembe, s pomočjo katerih lahko posameznik poišče nove priložnosti in cilje.

Vseživljenjsko učenje krepi in bogati

Današnja družba se sooča z izzivi hitrega spreminjanja, globalizacije, digitalizacije, čemur človek, posameznik, težko sledi. Predvsem potrebe trga dela po določeni strokovni usposobljenosti nas ženejo k iskanju in pridobivanju vedno novih znanj in kompetenc.

Ob zaključku Tednov vseživljenjskega učenja 2022

Letošnji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so v polni meri upravičili letošnji slogan Slovenija – učeča se dežela.

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče je kot lokalni koordinator TVU, od 12. maja do 12. junija, v sodelovanju z občinami Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje Laško in Žalec, izvedel 77 prireditev. Prireditve, ki smo jih izvedli skupaj s 26 podizvajalci-javnimi zavodi, zasebniki in podjetji, se je udeležilo 1746 udeležencev. Posebna zahvala gre občini Zreče za finančno pomoč.

Udeleženci so pokazali veliko zanimanje za ponujene vsebine iz različnih področjih, letos smo se posebej posvetili promociji reševanja Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti (SVOS), kakovosti in promociji formalnih in neformalnih programov, ki jih izvajamo na Šolskem centru. V aktivnostih smo zajeli vse starostne skupine, tako smo izvedli delavnice za vrtce in osnovne šole, vzpodbujali medgeneracijsko sodelovanje, pri čemer so nam pomagali dijaki gimnazije, izvedli kulinarične delavnice za upokojence ter delavnice za brezposelne, zaposlene in druge ranljive skupine (Varstveno delovni center, priseljenci).

Skozi aktivnosti Tednov vseživljenjskega učenja, smo skušali širiti zavedanje o pomembnosti učenja skozi vsa življenjska obdobja, za vse ciljne skupine prebivalstva, kajti ni dovolj da znanje pridobimo, potrebno ga je ohranjati in nadgrajevati. Pri tem nas zelo veseli dober odziv udeležencev, zanimanje in navdušenje, ki so ga pokazali z udeležbo delavnic, prireditev in aktivnosti. In nenazadnje, kot pravi latinski pregovor »non scholae sed vitae discimus« (ne učimo se za šolo, marveč za življenje).

Utrinke iz prireditev, delavnic in drugih aktivnosti lahko pogledate na naši Facebook strani.

TVU Teden vseživljenjskega učenja 2022

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.

Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja - v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Vabilo na brezplačne tečaje

Želite izboljšati svoje kompetence?

Imate veselje do kuhanja?

Bi radi osvojili znanje nemškega jezika?

Vas zanima uporaba računalnika in spleta?

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga sofinancira MIZŠ in EU vabimo vas, vaše zaposlene in prijatelje v različne brezplačne tečaje,

kjer imajo prednost pri vključitvi manj usposobljeni in starejši od 45 let (razen upokojenci in študenti):

  • Priprave NPK Pomočnik/pomočnica kuharja
  • Tečaj nemščine (raven A1/A2)
  • Računalniška pismenost za odrasle (60-urni začetni tečaj)

SLIKATPK

 KDAJ? Pričetek oktober 2021

KJE? Šolski center Slovenske Konjice-zreče, SIC – Izobraževanje odraslih in svetovanje, Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice                                                     

Prijave: https://forms.office.com/r/XyXycf0cDz

Več informacij:

03 757 18 20 ali 041 661 154, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

                    VABLJENI!                                                                           

© 2023 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art